About Yoga

 Allt inom Yoga & Meditation

190905_rynefelt_magnussheila_276.jpg

About Yoga

Skapar ytor för vila mitt i vardagens skyndande


Att skapa möjlighet för alla och envar att kunna få återhämtning, paus från det som stressar och sätta grunden för en hållbar livsstil. Det finns fungerande och kraftfulla verktyg för detta och vi vill dela med oss av vår kunskap. Vi älskar rörelse och aktivitet men vi tror också på stillhetens, tystnadens och återhämtningens kraft.

190905_rynefelt_magnussheila_285.jpg
190905_rynefelt_magnussheila_254.jpg

Om oss

Sheila Arnell 

  • Sheila Arnell har utövat yoga och meditation i 7 år, idag utövar hon och älskar ashtanga yoga.

  • Hon har tillsammans med Friendcation undervisat yoga för kvinnor som söker nya gemenskaper.

  • Sheila driver även sommaryoga på Rådmansö i stockholmsskärgård. 

Magnus Fridh

  • Magnus Fridh undervisar i yoga, mindfulness och meditation och har genom akademiska studier i indologi med inriktning på tibetansk kultur och språk fördjupat sig inom ämnet.

  • Magnus är också författare till boken Viloläge – mindfulness och meditation i vardagen och i september 2019 kommer nya boken Att vara stilla när allt skyndar (Bonnier Fakta). En bok om hur man hittar stillhet och lugn och ro i sin vardag.

  • Han är även medgrundare till Mindfulness-Appen som finns att ladda ner på App Store och Google Play.